Mừng chuyên trang Làng Lệ Sơn

Giới thiệu bài thơ chào mừng chuyên trang Làng Lệ Sơn của thầy giáo Cảnh Giang.
Tác giả Cảnh Giang
Tên thật: Nguyễn Tiến Chung - Thanh trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
Nguyên hiệu trưởng THCS Lưu Trọng Lư  -  Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
Hiện là Ủy viên ban kiểm tra Hội viên hội văn học nghệ thuật Quảng Bình.
Chi hội phó chi hội Di sản văn hóa Việt Nam huyện Bố Trạch,
Quảng Bình.
Ủy viên BCH CGC Huyện Bố Trạch- Chủ tịch Cựu giáo chức xã Thanh Trạch, Bố Trạch.
Chủ nhiệm câu lạc bộ thơ xã Thanh Trạch, Bố trạch.


Mừng chuyên trang Làng Lệ Sơn

Vui mừng trang Web Lệ Sơn
Một vùng núi biếc mây vờn sông xanh
Một vùng quê đẹp yên lành
“Lệ Sơn Xuân Vọng (1)” vang danh một thời
Có Đền Tiên Nữ lưng trời(2)
Chân Linh hang động chào mời khách qua
Lẫy lừng truyền thống ông cha
Tre làng đánh Pháp bài ca anh hùng
Cây xanh – Lòng mẹ điệp trùng
Che Tàu đánh Mỹ(3) đi cùng tháng năm
Ước ngày được trở về thăm
Thương người con gái xa xăm lời thề
Trãi qua năm tháng bộn bề
Gửi lời chan chứa vỗ về người ơi!
Cho ai sâu lắng trọn đời
Chút tình xưa cũ Trang Người Lệ Sơn.

 
(1); Thơ Nguyễn Hàm Ninh
(2) Đền thờ Tiên nữ được vua Gia Long phong Thượng Đẳng Thần  
(3) Ngày 28/4/1965, Các Mẹ Làng Lệ Sơn đã chặt lá ngụy trang cho tàu.  5 tàu Hải quân NDVN, quần nhau với máy bay Mỹ, Ta bắn cháy 5  máy bay Mỹ  bắn bị thương nhiều chiếc khác,  cả 5 tàu hy sinh, chiếc cuối cùng hy sinh tại cảng Gianh.

Tác giả bài viết: Cảnh Giang