Lệ Sơn ơi !

Giới thiệu bài thơ viết về các địa danh Lệ Sơn của tác giả Bác sĩ Nguyễn Tư Thế, người con của Thôn Bàu Sỏi. Bài thơ đã được đăng ở số báo Xuân Quý Tỵ, báo Quảng Bình.
Bài thơ gốc của tác giả đã đăng:
1.
"Tát nước đêm đồng Rọ"


Dưới đây là bài thơ đã được tòa soạn Báo Quảng Bình rút gọn đăng trong số báo Xuân Quý Tỵ, báo Quảng Bình


Bài thơ trích trong số báo Xuân Quý Tỵ

Tác giả bài viết: Nguyễn Tư Thế