Bài thơ Hoài niệm Mẹ

Bài thơ dành tặng Mẹ cho mùa Vu Lan báo hiếu của tác giả Trần Đức Hường


HOÀI NIỆM MẸ


Ngày xưa
Chốn ướt Mẹ nằm
Ngày xưa, chốn ráo Mẹ dành cho con.
Đêm Đông
  Liếp hở
    Gió lòn
       Ủ cho con ấm, Mẹ dồn chăn sang …

Lạnh cắt da
Buốt thấu xương
Gồng mình Mẹ chịu bởi rằng vì con ....
Năm canh
   Mưa dập
      Gió dồn
         Mẹ truyền hơi ấm sang con tháng ngày .

Thương con
Mẹ rộng vòng tay
Để con mộng đẹp, êm say giấc nồng …
                          *
                       *       *
Thu về, gió thoảng ngoài song
Áo con cài
Trắng bông hồng
Vu Lan

Mẹ nằm vắng quạnh trời đêm
Trăm chăn ấm
Vạn nệm êm
Bằng thừa !

Bao giờ cho đến ngày xưa  ?
  Để con
     Che kín
        Song thưa
           Gió lùa …

Khói hương dẫu khéo phụng thờ
Cũng là
   Một thoáng
      Giấc trưa
         Mơ mòng !

Xốn xang , con viết mấy dòng
Ngậm cười
    Mẹ nhé !
      Cho lòng
         Con nguôi ….

Sài Gòn - Vu Lan 2013

Tác giả bài viết: Trần Đức Hường