Đầu cầu phía Nam bàn giao tiền ủng hộ họ Lương Tộc Đại Tôn tu sửa miếu đường

Đầu cầu phía Nam bàn giao tiền ủng hộ của bà con họ Lương Tộc Đại Tôn phục vụ cho việc tu sửa miếu đường dòng họ
Tin liên quan đã đăng:
1. Danh sách cập nhật con cháu họ Lương Tộc Đại Tôn, làng Lệ Sơn đóng góp tôn tạo lại nhà thờ Họ (Đang cập nhật - kéo dài đến 10/12/2013)

Ngày 9-10-2013, anh Lương Duy Cường (đời thứ 12), thay mặt cho anh chị em trong ban vận động quyên góp ủng hộ Lương Đại tôn (xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) tu sửa miếu đường Lương Đại tôn đã về bàn giao chi tiết về đợt vận động và danh sách con em, dâu rễ ở khu vực phía Nam đóng góp. Số tiền bàn giao là 13,5 triệu đồng chẵn.

 

Miếu đường họ Lương
 

Dò tìm gia phả dòng họ theo danh bạ mới được tu sửa

Anh Lương Duy Cường thông báo với trưởng tộc Lương Xuân Lai chi tiết về sự đóng góp của toàn quốc và riêng đầu cầu phía Nam

Tác giả bài viết: Lương Ngọc Thành